Zondag: Vader, vergeef

Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen – Lucas 23: 34

Vader, vergeef hun …
Wie bedoelt Jezus?
De soldaten, het volk, de oversten?
Of … sta jij daar ook bij het kruis?

God wist wél wat Hij deed:
Hij voltrekt Zijn plan,
dat Hij al vóór alle eeuwen bestemd had,
tot onze heerlijkheid,
voor hen, die Hem liefhebben.

(1 Korinthiërs 2: 7-9)

Bedenk

Is er niet elke dag, elke week, een moment waarop jij met je gedrag Jezus kruisigt?

Beluister
1. Via Dolorosa van Sela
En Hij droeg met elke stap, de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”

2. Here I am to worship van Chris Tomlin (= Opwekking 595 Licht van de wereld)
I’ll never know how much it cost
To see my sin upon that cross
En nooit besef ik hoe U leed
De pijn die al mijn zonde deed

Bid
Bid Het ‘Onze Vader’

Sta stil bij de woorden:
‘Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’

Onderzoek je hart: wie mag jij nog vergeven?
En ontvang de vergeving van de Vader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *