Zondag 31 januari – lectio divina

Om alleen of samen te doen. Lectio Divina bij Marcus 1: 21-28.

Lectio divina betekent in het Nederlands: goddelijke lezing, ook wel vertaald als ‘geestelijke lezing’. Het is een eeuwenoude manier van lezen in de Bijbel, van actief luisteren en je laten raken. De tekst proeven en ontvangen. We luisteren naar wat Gods Geest tot jou, tot ons zegt.

Voorbereiding

Houd een Bijbel bij de hand.
Pen en papier om even iets op te schrijven

Zit je goed? Word stil. Neem de tijd.

Stel je in op ontvangen.

  • Steek een kaars aan en word stil voor God
  • Dank Hem voor zijn Woord
  • Luister: U bent mijn schuilplaats Heer, in een van onderstaande talen:

U bent mijn schuilplaats Heer in Farsi
U bent mijn schuilplaats Heer in Arabisch
U bent mijn schuilplaats Heer in het Nederlands

1. De tekst wordt voorgelezen.
We lezen: Marcus 1: 21-28 (Bijbel in Gewone taal)

Klik op een van deze linkjes of open de buurtkerk-app: Benjamin leest de tekst in Farsi, Nadia in het Arabisch en Erna in het Nederlands.

Benjamin leest voor in het Farsi

Luister:
Welk woord/deel van een zin trekt mijn aandacht, wat treft mij in deze tekst?
Noteer dat woord/zinnetje.

2. De tekst wordt nog een keer voorgelezen.

Luister de ingesproken tekst nog een keer in de taal die bij je past.
Het woord/deel van een zin dat je aandacht trok wordt herhaald.

Vraag je af:
Wat zegt het woord/deel van de zin over mijn leven, nu?
Hoe raakt dit aan mijn leven vandaag?
Schrijf op wat je wilt onthouden.

3. De tekst wordt opnieuw voorgelezen.

Speel de video of audio berichten met de lezing van Marcus 1: 21-28 nog een keer af.
Lees mee in je eigen Bijbel.

Vraag je af
Wat heb ik ontdekt? Wat is Gods woord voor mij vandaag?
Neem de tijd voor je antwoord.
Wat is mijn antwoord op Gods woord?

Formuleer een gebed.

4. Stilte en dank

Voor het woord van God in de Bijbel,
voor het woord van Gods onder ons,
voor het woord van God in ons:

Wij danken God!

5. Als je samen bent, deel wat jou aansprak

Afsluiting
Sluit af met een lied, bijvoorbeeld:
Lopen op het water in Farsi
Lopen op het water in Arabisch
Lopen op het water in het Nederlands

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *