Zondag 20 december – De lofzang van Zacharias

Deze week lezen we samen De lofzang van Zacharias. Een prachtig lied over de komst van Jezus. Dianne heeft er een paar gedachten en vragen bij geschreven, die kun je samen met je groepje bespreken, als je wilt.

De aankondiging en geboorte van Johannes en Jezus – Evangelie van Lukas,  Herziene Statenvertaling | Spirituele teksten

Reageer gerust!

Lees samen Lucas 1: 67-79

De priester Zacharias is 9 maanden stil geweest.
Een engel van de Heer belooft hem dat zijn vrouw Elisabet zwanger zal worden van een zoon.
God geeft hem een naam. De engel vertelt: ‘Je moet hem Johannes noemen’.
Dat betekent: God is genadig.
Johannes zal het volk van Israël klaar maken voor de komst van de Heer (vers 17b).

Maar Zacharias en Elisabet zijn oud.
Zacharias kan het niet geloven.
En God legt hem het zwijgen op.
Negen maanden lang. Totdat zijn zoon wordt geboren.
De buren en familieleden vragen naar zijn naam.
Zacharias schrijft het op een bordje: ‘Het kind heet Johannes.’
En dan kan Zacharias opeens weer praten. Hij dankt God! (vers 64)

Nadenken

We denken na over drie woorden uit de lofzang van Zacharias (vers 67-79).

Trouw
Vers 68-75 a:
Zacharias zingt over Gods trouw in de geschiedenis van het volk Israël, in de generaties.
Wat zie jij terug van Gods trouw in jouw levensgeschiedenis of familie?

Vers 75 b:
Zacharias roept ons op om God trouw te dienen, met heel ons hart.
Waarin wil jij trouw zijn aan God? Is er een stukje van je hart nog niet aan Hem toegewijd?

Redding
Vers 69 en 77:
Zacharias prijst God dat Hij een redder geeft, uit de familie van Koning David. Dit gaat over Jezus. Johannes is namelijk een zoon van een priester uit de stam van Levi. Maar Johannes mag over Jezus, uit de stam van Juda, vertellen dat Hij mensen redt. Johannes wijst mensen op Jezus.
Wie zou jij willen vertellen dat Jezus mensen redt?

Licht
Vers 78 en 79:
God houdt zoveel van ons dat Hij het hemelse licht naar ons stuurt. Het hemelse licht voor mensen in het donker, het licht dat de weg naar vrede wijst. We weten natuurlijk dat Jezus wordt bedoeld. Zo lezen we in Lucas 2: 32 over Simeon, die zegt: ‘Hij is het licht’ als hij baby Jezus in zijn armen neemt. En in Johannes 8: 12 zegt Jezus over zichzelf: Ik ben het Licht voor de wereld.’

Om te doen

Wie wil jij Zijn licht en vrede toewensen? Is er iemand bij wie je dat deze week kunt doen, in de vorm van een kaartje, bloemen of eten?

Samen stil worden

Beluister In het Licht van Sela

Zegen elkaar God is with us

God is in ons, God is voor ons, God is met ons: Immanuël.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *