Zaterdag – 'Je leven geven'

Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest – Lucas 23: 46

Het moet indrukwekkend zijn geweest.
Jezus die uitroept met luide stem:
‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.’

En de aarde beefde, de rotsen scheurden, de graven werden geopend.
Nadat het voorhangsel in de tempel scheurde, middendoor …
Van boven naar beneden (Matteüs 27: 51-52)
Van boven: God zelf scheurde het voorhangsel middendoor

De weg naar de Vader is open.
Wij hebben geen menselijke hogepriester meer nodig:
Jezus is onze hogepriester (Hebreeën 4: 15)

Er staat zelfs in de Bijbel dat Hij ons oproept om
een koninkrijk van priesters te zijn (1 Petrus 2: 9) …
… ‘Om de grote daden te verkondigen van Hem
die ons uit de duisternis geroepen heeft,
naar Zijn wonderbaarlijke licht’.


Bedenk
God nam niet de geest van Jezus, Jezus gaf Zijn geest: Zijn leven (Johannes 10: 17-18a)
Ben jij bereid om je leven aan Jezus te geven?
Zelfs als dat betekent dat je moet delen in Zijn lijden? (Romeinen 8: 17)

Beluister

Bid
Bid dat God je bereid maakt om telkens je leven weer aan Hem te geven.
Bid dat Hij je de moed geeft om van Zijn grote daden te vertellen.
En dank Jezus dat Hij Zijn leven gaf, voor jou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *