Woensdag – 'Verlaten?'

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? – Matteüs 27: 46

Het is ongeveer het negende uur (= 15.00 uur)
Het is donker, totale duisternis.
Aan het eind van de 3 uur durende duisternis, roept Jezus het uit:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’

Jezus die alles mét Zijn Vader deed,
moest dit lijden alleen dragen:
door God verlaten.

Het doet denken aan de negende plaag in Egypte:
er kwam 3 dagen duisternis over het land.
Vóórdat de Here het volk Israël bevrijdt:
God redt hen als ze schuilen, achter het bloed van een lam aan de deur.
(Exodus 10: 21-29)

Bedenk
Voel jij je wel eens eenzaam?
Misschien juist nu je minder mensen ziet in tijden van corona.
Bedenk dat God tegen je zegt:
‘Ik zal je beslist niet los laten,
en Ik zal je beslist niet verlaten’ (Hebreeën 13: 5).
Schuil achter het bloed van het Lam!

Beluister
Agnus Dei van Samuel Barber.
Agnus Dei betekent: Lam van God

Agnus dei van Sela

Bid
Dank God dat Hij je nooit zal verlaten.
Bid voor hen die eenzaam zijn, juist nu in tijden van corona.

1 Reply to “Woensdag – 'Verlaten?'”

  1. خداوند عیسی شکر میتونیم برای حصور تو در خانه و خانواده ما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *