Vrijdag – 'Het is volbracht'

Het is volbracht! – Johannes 19: 30

Het ultieme doel van de komst van de Zoon in deze wereld is bereikt.
Het is God zelf die de relatie met de mens herstelt.

In Kolossenzen 1: 19-20 lezen we:
‘Hij wilde via Zijn Zoon Jezus
vrede brengen tussen de schepping en zichzelf.
Hij liet Hem voor ons sterven aan het kruis.’
Als je dat gelooft,
‘is het weer goed tussen God en jou’.


Bedenk
Lees Hebreeën 9: 12-14.
En bedenk hoe bijzonder het is dat God je voor eeuwig redt.
God herstelt de relatie met jou: daar hoef je niks voor te doen.
Het is al volbracht!
Je hoeft Zijn cadeau alleen maar aan te nemen.
Voor het eerst, opnieuw, telkens weer.

Beluister

Bid
Bid voor mensen in jouw omgeving die God nog niet kennen.
Dat ze mogen ontdekken dat Hij een relatie met hen wil.
Dank dat Jezus alles heeft volbracht, ook voor jou.

1 Reply to “Vrijdag – 'Het is volbracht'”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *