Maandag: Wie overwint

Voorwaar, zeg Ik u heden, U zult met Mij in het paradijs zijn – Lucas 23: 43

Vandaag zien we gelijk een voorbeeld
van de grootheid van de vergeving van de Vader
Maar ook: het belang van bekering

Wie zich tot God keert, krijgt deze belofte:
Op een dag zal je met Jezus in het paradijs zijn.

Bedenk
Wie overwint, hem zal Ik te eten geven,
van de Boom des levens,
die midden in het paradijs staat.
(Openbaringen 2: 7)

Houd vol, want: wie overwint …

Beluister
Jezus Overwinnaar

Bid
Bid dat God je helpt om standvastig te zijn.
En dank Jezus dat Hij de overwinning heeft behaald:
op een dag zal je met Jezus in het paradijs zijn.

1 Reply to “Maandag: Wie overwint”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *