Liturgie avondmaal 3 januari 2020

Dit is een liturgie die je thuis kunt gebruiken. Het is anders dan we gewend zijn. We hebben deze viering overgenomen van Huis van Vrede. De gebeden komen uit de Anglicaanse kerk.

Wijs één voorlezer aan die de teksten leest. De vetgedrukte teksten mag je met elkaar hardop lezen.

Deze week vieren we samen het avondmaal, om te beseffen dat we één zijn in Christus en dat ook in 2021 we afhankelijk zijn van Hem. Je kunt het afsluiten met het eten van de gewone avondmaaltijd, dat moet je zelf met elkaar bepalen!

Vredegroet

Jesaja 9:5

Er is een kind geboren,

we hebben weer een koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder,

Sterke God,

Vader voor Altijd,

Koning van de Vrede

De vrede van God is met jullie

en ook met jou.

De voorbereiding

Zet brood en de wijn/druivensap klaar op tafel.

Woord dat mens werd, leven van de wereld,

In uw menswording omarmde u armoede:

Door uw Geest mogen we delen in uw rijkdom.

Amen.

De voorlezer pakt wat brood

We danken U,

dat door uw menswording een nieuw licht is opgekomen in deze wereld;

U ben één met ons geworden,

zodat we één mogen worden in uw glorierijke koninkrijk.

Onze Vader

Omdat we blij zijn dat God hier bij ons is,

Bidden we zoals onze Redder ons leerde:

Onze Vader in de hemel,

laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen u te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd.

Amen.

Het brood breken

De voorlezer breekt het brood en schenkt wijn/sap in

Wij breken het brood van leven

Dat leven is het licht van de wereld.

God bij ons,

Licht tussen ons,

Breng ons bij licht en leven.

Tijdens het delen van brood en wijn kun je naar het lied Kadosh luisteren
vertaling:
Heilig, Heilig Heilig
Heilig, Heilig, heilig,
Is de Heer onze God, de Almachtige,
Is de Heer onze God, de Almachtige. Die was en Die is
En Die komen zal,
Die was en Die is,
En Die komen zal.

Uitnodiging

Jezus is het echte brood dat uit de hemel gekomen is.

Heer, geef ons altijd dit brood

Neem, eet,

dit is het lichaam van Jezus dat voor ons gebroken is.

Eet dit in herinnering aan wat hij deed voor ons.

Drink de wijn,

dit is het bloed van Gods nieuwe afspraak voor mensen:

er is vergeving van zonde mogelijk.

Amen.

Gebed

Stilte

God onze Vader,

Uw woord werd kind in Bethlehem:

Mag het licht van ons geloof ons verlichten

Schijn in onze woorden en daden;

Door Jezus de Heer

Amen.

Vader van iedereen,

Wij prijzen en danken u,

Toen wij ver weg van u waren

Zocht U ons op, door uw Zoon

En U bracht ons thuis.

Stervend en levend, Hij verkondigde zijn liefde,

Gaf ons genade, en opende de deur van genade.

Mogen wij, die Jezus’ lichaam eten, delen in zijn opgestane leven;

Mogen wij, die zijn beker drinken, leven brengen aan anderen;

Mogen wij, op wie Gods geest schijnt, licht geven aan de wereld.

Houd ons vast in de hoop die u ons geeft,

Zodat wij en al uw kinderen vrij zijn

En de hele wereld leeft om uw naam te prijzen;

Door Jezus onze Heer.

Amen.

De zegen

De voorlezer spreekt een zegen uit

De Vader,

die zijn eeuwige Zoon eindeloos liefheeft

Stort die liefde op jullie als zijn kinderen

Amen.

Jezus,

Die aarde en hemel verbond door naar onze wereld te komen,

Vult je met zijn vrede en vreugde

Amen.

De Heilige Geest

Waardoor Maria God in haar droeg

Geeft je genade om het Goede Nieuws van Jezus bij je te dragen

Amen.

En deze zegen van onze Sterke God,

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

Blijft met jullie. Altijd.

Amen.

Ga in Vrede. Vertel over Gods Woord die mens werd.

Glorie, dank aan God, wij prijzen Hem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *