Hoe leef je goed?

De overdenking voor zondag 17 januari 2020. Deze zondag denken we na over de belangrijke (en moeilijke!) vraag: hoe leef je goed? Om alleen te doen of met anderen.

Inleiding

Deze zondag denken we na over de belangrijke (en moeilijke!) vraag: hoe leef je goed?

Dit doen we door eerst een stukje uit het boek Micha te lezen. Daarna zijn er een paar vragen waar je met elkaar over kunt praten of zelf over na kunt denken.

Wanneer je met meer mensen bent: kies één persoon die de schuingedrukte zinnen voorleest.

Opening

Begin de viering met het aansteken van een kaars.

De kaars brandt als teken van Gods aanwezigheid in ons midden.

Stilte

Glorie aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin, zoals het nu is, en zoals het voor altijd zal zijn. Amen.

Bijbel

Lees Micha 6:1-8

Luisteren

Luister daarna één van de onderstaande liederen van Schrijvers voor Gerechtigheid:

Praten en denken

Vragen:

  1. Als een vriend of collega jou vraagt: hoe leef je goed? Wat zou je dan zeggen?
  2. In vers 8 worden 3 dingen genoemd die volgens de profeet Micha de kern vormen van een goed leven: recht doen, trouw betrachten (= trouw doen/zijn) en nederig de weg te gaan van je God.

Hoe doe zou je dit concreet kunnen maken in jouw eigen leven? Vind je dat lastig? Waarom wel/niet?

  1. In vers 6 en 7 worden voorbeelden gegeven van de dingen die mensen zelf bedenken om het weer goed te maken met God. Herken je die neiging om zelf offers te brengen en is dat eigenlijk erg? Hoe zien die offers er uit?

Bidden

Zegen

Moge de vrede van Christus met je meegaan: waarheen hij je ook zendt;

Moge hij je leiden door de wildernis: je beschermen in de storm;

Moge hij je feestvierend thuis brengen: je verheugend over de wonderen die hij je heeft laten zien;

Moge hij je feestvierend thuisbrengen: door de poorten van zijn huis.

Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *