Donderdag – De beker

Ik heb dorst! – Johannes 19: 28

Het is donker, nog steeds.
Terwijl zijn zweet als grote druppels bloed werd,
bad Jezus in Gethsémané:
‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg.
Maar laat niet Ik wil, maar wat U wilt gebeuren’. (Lucas 22: 42)


En dat gebeurt:
Jezus is gehoorzaam tot de dood aan het kruis (Filippenzen 2: 8).
Hij heeft de hele beker leeg gedronken,
met de straf voor onze zonden.
Als Hij de totale duisternis heeft doorstaan,
zegt Hij: ‘Ik heb dorst’.

Jezus krijgt aan het kruis 2 keer eerder zure wijn aangeboden:
bedoeld om Zijn lijden te verlichten.
Maar Hij drinkt het pas de 3e keer;
als Hij het volle lijden heeft doorstaan,
en het Schriftwoord is vervuld.

Bedenk
Lees Johannes 7: 37-39 en vraag je af: Heb jij dorst?
Kom dan bij Jezus: ‘Hierheen!
Hier is water, voor ieder die dorst heeft’ (Jesaja 55: 1-3a)
Zijn levende water is gratis, zeg ‘Ja’ tegen Jezus en ontvang Zijn Geest.

Beluister
Bekijk of beluister:

Bid
In Matteüs 5:6 staat dat je verzadigd wordt …
als je ‘hongert en dorst’ naar gerechtigheid.
Verlang jij daar naar?
Bid dat de wereld gaat verlangen naar gerechtigheid.
Dank God voor Zijn Geest en ontvang het levende water, gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *