Bidden en vasten voor elkaar en voor Overvecht

Op vrijdag 19 maart willen we graag met elkaar een dag bidden en vasten. Iedereen op zijn of haar eigen plek. Deze handreiking kan daarbij behulpzaam zijn.

Geef even door aan Tamar (oosterhofftamar@gmail.com) als je meedoet. Dan kunnen we kijken of we nog in groepjes kunnen afsluiten samen.

Het is 40-dagentijd. In deze tijd staan we stil bij het lijden van Christus en het lijden van de wereld – maar ook bij het leven van Christus en de hoop die dat geeft.

Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. We willen graag deze tijd aangrijpen om stil te staan bij onze roeping en onze roeping voor de buurt.

Een dag waarbij iedereen in zijn/haar eigen dag rust en ruimte creëert, om met open handen naar God te gaan. Een dag waarbij we God willen vragen om ons te vullen met zijn Heilige Geest. We willen elkaar, de buurtkerk en Overvecht bij God brengen.

Het is goed om van tevoren na te denken hoe je deze dag globaal in wilt vullen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een dag niet te eten, of om sober te eten. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om je telefoon en andere elektronica uit te houden.

Hieronder staan een aantal momenten ‘gepland’, zodat we deze dag ook samen meemaken en ons verbonden voelen.

07:00 Ochtend (God & ik)

Een moment van stilte om de dag aan God te geven. Aan God te vertellen en/of op te schrijven wat je bezighoudt. Proberen om stil te zijn bij God.

12:00 Middag (God, ik & mensen om mij heen)

Uit het Stiltedagboek van Mirjam van der Vegt

>Stilstaan bij je eigen hart
Word je bewust van je ademhaling. Vertel God eerlijk hoe het met je gaat.

> Stilstaan bij Gods woord
Lees en overpeins Daniël 9:1-8. Welk woord of gedeelte springt er voor jou uit? Roept de tekst jou tot iets op?

>Overdenking
Daniël geeft zich over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Dat is nogal wat. Wat me opvalt is dat hij dit niet alleen voor zichzelf doet, maar dat hij consequent spreekt in de wij-vorm. Hij stelt zich op als een priester die boete doet voor de zonden van het hele volk.
In de huidige samenleving zijn we erg gericht op het individu in plaats van op de gemeenschap. Dat moet ook wel: wie snel en gehaast leeft, is al blij als hij genoeg tijd voor zichzelf heeft. Maar Daniël reserveert tijd en maakt zichzelf letterlijk leeg om te kunnen bidden voor de gemeenschap Dat daagt mij uit om mijn blik te verruimen. Voor welke mensen uit je omgeving kun jij bidden?

Stilte en leegte brengt verbondenheid met allen tot stand – Anselm Grün

>Pak pen en papier en schrijf de namen op van de mensen in je omgeving voor wie je wilt bidden. Neem de namen mee naar buiten en maak een wandeling waarin je deze mensen bij God brengt en voor hen bidt.

19:30 Avond (God, ik, mensen om mij heen & overvecht)

Bidden en stil zijn voor de buurtkerk en Overvecht.

20:00 Samenzijn

Alle deelnemers vragen om een korte terugkoppeling van hoe ze het ervaren hebben. We brengen dat samen zodat ook anderen erdoor bemoedigd kunnen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *