Het Overvechtnetwerk

We voelen ons deel van een groter netwerk in de wijk, waar ook andere kerkgenootschappen bij betrokken zijn. Zie hier.