Welkom bij de buurtkerk!

lees in Arabisch

Verschillende mensen uit Overvecht komen samen in “de buurtkerk”. Dat is een groep mensen, met verschillende achtergronden en talen, die Jezus willen volgen. Wij geloven dat wij allemaal kinderen van God zijn, en dat we samen een familie kunnen zijn. In een wijk als Overvecht is het extra nodig dat we elkaar opzoeken en elkaar helpen om te leven!

Viering en maaltijd

Elke zondag komen we bij elkaar om te bidden, zingen, Bijbel te lezen en te eten. We vieren ons geloof in Jezus. Mensen met een ander geloof zijn van harte welkom. Ook kinderen zijn welkom en zij krijgen een apart programma.

Tijd: 15.30 koffie, 16.00 viering, 17.30 maaltijd. Adres: Buurthuis de Jager, Teun de Jagerdreef 1.

We hebben door de hele week heen verschillende activiteiten. Die doen we samen met andere wijkbewoners. Klik hierboven op de kalender om alles te zien.

Andere kerken

De kerk is geen gebouw. De kerk is de familie van alle mensen die Jezus willen volgen. Wij zijn daar als buurtkerk onderdeel van, maar we voelen ons verbonden met alle andere kerkgenootschappen om ons heen. En waar mogelijk doen we dingen samen! Klik hier voor de gezamenlijke pagina van alle kerkelijke groepen in Overvecht: www.leveninovervecht.nl.

Diaconie

We hebben een potje waarmee we mensen kunnen helpen die dat nodig hebben. Ken je iemand die iets nodig heeft? Stuur een mailtje naar Martin de Gier. Iets erin stoppen mag ook, dat kan op rekening NL75 TRIO 0212 4026 92 t.n.v. Buurtkerk Overvecht in Utrecht.